HISTORIA POWSTANIA KLUBU UKS „REKIN” WROCLAW

M.BigosMłodzieżowy Klub Płetwonurków „Rekin” o specjalności pływania sportowego w płetwach powstał jesienią 1989 r. przy Szkole Podstawowej Nr 50 we Wrocławiu z inicjatywy trenera pływania i instruktora nurkowania swobodnego Mariana Bigosa.

Działalność sportową rozpoczęto od nauki pływania klasycznego i pływania w płetwach dla 10 – 12 letnich adeptów zgłaszających się do klubu z ogłoszeń zamieszczonych w Szkole Podstawowej Nr 50 i w gazetach wrocławskich.
Na szkolnym basenie pod opiekuńczymi skrzydłami dyrekcji szkoły i trenera klubu Klub Płetwonurków „Rekin” rozwija się dynamicznie.
Młodzi zawodnicy z dużym zaangażowaniem zgłębiali tajniki mało znanej wówczas w naszym kraju dyscypliny
PŁYWANIA SPORTOWEGO W PŁETWACH

Po rozmowach z dyrekcją szkoły Podstawowej Nr 50 we Wrocławiu Panem Andrzejem Dźwigała ratyfikowano w/w klub sportowy płetwonurków na Uczniowski Klub Sportowy „REKIN” SP 50

W roku 1991 młode „Rekiny” po kilkunastu miesiącach przygotowań wzięły udział po raz pierwszy w zawodach pływania sportowego w płetwach, osiągając bardzo dobre wyniki i miejsca medalowe.
Od tego czasu sukcesywnie zdobywają wysokie lokaty na imprazach sportowych w Polsce i Europie.

S.NoculakW międzyczasie przeszedł do klubu UKS „REKIN” instruktor nurkowania i pływania Stefan Noculak znany jako Wujo przejmując zajęcia z najmłodszą grupą wiekową, co zaowocowało płynnością rocznikową w przejściu dzieci do starszych grup wiekowych.

W chwili powstania naszego klubu na terenie naszego kraju były dwie organizacje zrzeszające kluby płetwonurkowe prowadzące działalność sportową pływania szybkiego w płetwach, a mianowicie:

Uczniowski Klub Sportowy „REKIN” przynależal do Ligi Obrony Kraju (LOK).

W Gdyni 04.12.1993 roku grupa inicjatywna Komisja działalności podwodnej PTTK, Liga Obrony Kraju wraz z klubami nurkowymi i klubami zajmującymi się działalnością sportową na zebraniu założycielskim powołało Polski Związek Płetwonurkowania (PZPn).

Związek został zarejestrowany w Ministerstwie Sportu i przejął całą działalność pływania sportowego (szybkiego) w płetwach.
Polski Związek Płetwonurkowania został w 1996 r. członkiem Światowej Federacji Nurkowej CMAS.
W efekcie czego UKS „Rekin” został członkiem do PZPn.

W lutym 2009 r. z żalem pożegnaliśmy zasłużonego dla kraju i klubu „Zorba” Wrocław, UKS „REKIN” Wrocław instruktora pływania i nurkowania STEFANA NOCULAKA, który odszedł po 45 latach przygody sportowej i pracy z najmłodszymi adeptami pływania w płetwach i nurkowania na zasłużony odpoczynek, wyróżniony w grudniu 1998 r. Złotym krzyżem zasługi.